Ürünler

Redüktörler / Kullanım Yerine Göre / Aerator ve Karıştırıcılar
İki kademeli, helis alın dişlili, motorlu, flanşlı redüktör
Üç kademeli, helis alın dişlili, motorlu, flanşlı redüktör
İki kademeli, helis alın dişlili, motorsuz, flanşlı redüktör
Üç kademeli, helis alın dişlili, motorsuz, flanşlı redüktör
Geri