Teknik Bilgiler

Redüktörün taşıması istenen güç Nre (kW)

Nre redüktör gücü, redüktörün bağlanacağı iş makinesi için gerekli olan Niş (kW) gücünün işletme emniyet katsayısı E ile çarpımından bulunur.
Nre = E . Niş (kW).
İşletme emniyet katsayısının hesabı ayrı bir bölümde açıklanmıştır. Katsayı pratik olarak sayfa 19’ daki emniyet katsayısı çizelgesinden alınabilir.


Redüktör giriş devri  n1 (d/dak)
Redüktör çıkış devri  n2 (d/dak)


Redüktörler genel olarak devir düşürücü olarak kullanılır. Kuvvet makinesinin (motorun) yüksek devrini, iş makinesi için gerekli düşük devre indirir. Redüktörün giriş devri yüksek, çıkış devri küçüktür. n1>n2
Redüktörün motora bağlanan miline giriş mili, iş makinesine bağlanan miline çıkış mili denir.
Redüktör motora kavrama ile bağlanmışsa redüktörün giriş devri, motor devrine eşittir.
Redüktör motora kayış-kasnak sistemi ile bağlanmışsa, kasnakların oranına bağlı olarak redüktörün giriş devri motor devrinden farklı olur.


Redüktörün çevrim oranı    i = n1 : n2


Redüktörün giriş devrinin çıkış devrine bölümü çevrim oranını verir.


Redüktör tipi

21 - 26. sayfalarda imal ettiğimiz redüktör tipleri toplu olarak verilmiştir. Bu çizelgeden işletmeye veya projeye en uygun redüktör tipi seçilir. Aynı işi görebilecek birden fazla redüktör tipi olabilir. Seçim yapılırken redüktörün fiyatı, imalat süresi, montaj kolaylığı, redüktöre ayrılan yer, işletme şartları etkin rol oynar. Redüktör tipinin seçimi genelde proje safhasında konstrüktörler tarafından yapılır. Küçük güçlerde, motoru direkt bağlanmış motorlu redüktörler, ekonomik olmaları ve kolay bağlanmaları nedeni ile tercih edilir.


Redüktör montaj konumları (çalışma konumları)

Motorlu redüktörlerin çalışma konumları sayfa 20’ de DIN 42950'ye uygun olarak isimlendirilmiş ve şematik olarak belirtilmiştir.
Ayaklı motorlu redüktörlerin çalışma konumları B3 - B6 - B7 - B8 - V5 ve V6'dır. Flanşlı motorlu redüktörlerin çalışma konumları B5 - V1 ve V3'tür.


Motorsuz redüktörler ise genellikle belirli çalışma konumlarında imal edilirler. Çalışma konumları ölçü yapraklarında verilmiştir.
Özel çalışma konumları sipariş sırasında belirtilmelidir.


Millerin montaj konumları

Redüktörlerin giriş ve çıkış millerinin konumları değişik şekillerde düzenlenebilir. Her redüktör tipinin ölçü yaprağında millerin montaj konumları gösterilmiştir.
Örnek olarak; DA2 model paralel milli redüktörlerin giriş ve çıkış milleri dört ayrı konumda yapılabilir. Bunlar sırasıyla; sağ giriş-sol çıkışlı, sol giriş-sağ çıkışlı, sağ giriş-sağ çıkışlı ve sol giriş-sol çıkışlıdır.
Motorsuz redüktörlerin millerinin montaj konumları ölçü yapraklarındaki tariflerine uygun olarak sipariş sırasında bildirilmelidir.


Özel istekler

Redüktörlere geri dönüş önleme kilidi, elektromanyetik fren, elektromanyetik kavrama takılabilir.
Redüktörlerin giriş ve çıkış mili çapları ve mil boyları ölçü yapraklarında verilen değerlerden değişik ölçülerde imal edilebilir. Bazı redüktör tiplerinde çift giriş mili, çift çıkış mili koyma imkanı vardır. Özel istekler sipariş verilirken belirtilmelidir.

 

 
Geri